Metsä Board inleder ett förprojekt för att utöka sin kartongkapacitet vid Husums fabrik

Foto: Metsä Board

Metsä Board, en del av Metsä Group, avser att stärka sin position som Europas ledande tillverkare av falskartong och planerar att utöka sin produktionskapacitet.

 

Företaget inleder därför ett förprojekt för att höja den årliga produktionskapaciteten på sin kartongmaskin BM1, vid Husums fabrik i Sverige med cirka 200 000 ton. Förprojektfasen innefattar även en utvärdering av fabrikens hamnkapacitet med avseende på ökade volymer av råmaterial och färdigvaror.

 

Den planerade investeringen skulle ytterligare stärka Husum BM1:s position som den största falskartongmaskinen i Europa. Det slutliga investeringsbeslutet är avhängigt resultaten från förprojektfasen och kan tidigast förväntas sommaren 2021, vilket då skulle innebära en möjlig upprampning av den nya kapaciteten med start under 2023.

 

– Vi har haft en god tillväxt för vår säkra och hållbara falskartong under de senaste åren. Den höga utnyttjandegraden för vår nuvarande produktionskapacitet är en begränsande faktor för framtida tillväxt. För att kunna säkerställa en fortsatt lönsam tillväxt tillsammans med våra kunder, tittar vi nu på en potentiell kapacitetsutbyggnad. Husum som en integrerad fabrik skulle vara en effektiv plattform för vidareutveckling av Metsä Boards kartongverksamhet, säger Mika Joukio, VD för Metsä Board, i ett pressmeddelande.