Forskningsprojekt ska få robotar och människor att interagera

Foto: Jasenka Dobric

Ett nytt forskningsprojekt, Darko, har fått 70 miljoner i EU-stöd för att undersöka hur robotar kan jobba jämsides med människor. En stor utmaning blir att minimera olyckor och anpassa robotarna till omväxlande miljöer.

Det fyråriga projektet Darko leds av Örebro universitet och är ett samverkansprojekt mellan lärosäten i Tyskland, Italien, Schweiz, Storbritannien och Sverige.  

Projektet ska undersöka vad som krävs för att robotar och människor ska kunna jobba sida vid sida i framtidens industrier.

– Robotarna måste kunna utföra dynamiska rörelser, och förflytta sig säkert i okända och omväxlande miljöer, säger Achim Lilienthal, professor i datavetenskap vid AASS (Centrum för tillämpade system) vid Örebro universitet.

Han är ansvarig för projektet tillsammans med docent Martin Magnusson som också arbetar vid forskningscentret AASS.

Forskarna har flera högt ställda krav på framtidens robotar. De ska kunna planera och förutse händelser för att ta de bästa besluten samtidigt som de minimerar påkörningsolyckor och andra risker. De ska också vara enkla och lönsamma att bygga.

– För att maximera projektets genomslag samarbetar vi med Bosch som är Europas största tillverkare av hushållsapparater, säger Martin Magnusson.

Robotarna ska kunna plocka upp och lämna föremål medan de är i rörelse och samtidigt interagera med människor.

– En robotarm kan utföra upprepade moment mycket mer exakt än vad människan kan. En robot skulle till exempel kunna lära sig att kasta föremål i en transportkedja med en precision som överstiger dagens förväntningar, säger Achim Lilienthal.

 

Fakta:

 

- Projektet Darko (Dynamic Agile Production Robots That Learn and Optimise Knowledge and Operations) pågår från januari 2021 till december 2024.

- Örebro universitet är koordinator i projektet. Övriga lärosäten är: Technical University of Munich, The University of Pisa, EPFL i Lausanne och University of Lincoln.

- I projektet deltar också företaget Bosch, som tillverkar vitvaror, och ingenjörsföretaget Act Operations Research som tar fram avancerade matematiska analyser.