Volvokoncernen och Daimler Truck AG i samarbete kring bränsleceller

Volvokoncernen och Daimler Truck AG har undertecknat bindande avtal för ett samriskbolag för att utveckla, producera och kommersialisera bränslecellsystem för användning i tunga lastbilar som huvudfokus, men också för andra applikationer. Parternas ambition är att göra det nya företaget till en ledande global tillverkare av bränsleceller.

Volvokoncernen förvärvar 50 procent av andelarna i Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG för cirka 0,6 miljarder euro (cirka 6,5 miljarder kronor) på skuldfri basis. Transaktionen förväntas slutföras under första halvåret 2021. Affären är fortfarande föremål för granskning av berörda konkurrensmyndigheter samt andra godkännanden.

– Vi på Daimler Truck AG och vår avsedda partner, Volvokoncernen, anser att den vätgasbaserade bränslecellen är en viktig teknik för att möjliggöra koldioxidneutrala transporter i framtiden. Vi står båda fullt bakom klimatmålen om att få bort koldioxid från vägtransporter i Parisavtalet, och att bygga ett framgångsrikt gemensamt företag som kommer att leverera stora volymer bränslecellssystem, säger Martin Daum, vd för Daimler Truck AG och koncernledningsmedlem i Daimler AG.

– I framtiden kommer världen att drivas av en kombination av batterielektriska och bränslecellselektriska fordon, tillsammans med andra förnybara bränslen i viss utsträckning. Bildandet av vårt bränslecellssamarbete är ett viktigt steg i att forma den värld vi vill leva i, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef för Volvokoncernen.

Utöver lastbilar finns det även andra användningsområden för denna typ av bränslecellsystem, såsom stationär elproduktion