Studsvik tecknar stort avtal i Sydkorea

Sydkorea är en strategiskt viktig marknad för Studsvik. Foto: Kepco Nuclear Fuel

Studsvik har tecknat avtal på drygt 80 miljoner kronor avseende transport och provning av kärnbränsle med Kepco Nuclear Fuel i Sydkorea. Avtalet är Studsviks första stora affär i Sydkorea - ett land som har ett omfattande kärnkraftsprogram.  

– Affärsområde Bränsle- och materialteknik har i fyra år samarbetat med Kepco Nuclear Fuel för att ta fram en transportlösning för bestrålat kärnbränsle mellan Sydkorea och Studsviks anläggningar i Sverige. Affären lägger grunden för ett långsiktigt samarbete mellan Studsvik och Kepco, säger affärsområdeschefen Joakim Lundström.

Tjänsterna planeras utföras under 2021 till 2023 och bidrar till en ökad beläggning i Hot-Cell anläggningen på Studsviksområdet. Studsvik har där världsledande laboratorier för behandling och undersökning av bestrålade material och kärnbränsle samt mångårig erfarenhet av internationella transporter.

– Sydkorea är en strategiskt viktig marknad för koncernen. Affären utgör ett genombrott och stärker Studsviks postion i Sydkorea där vi även erbjuder unika och effektiva lösningar för behandling av radioaktivt avfall, säger koncernchef Camilla Hoflund