Bygger nästa generations drivlinor

Det produktionstekniska laboratoriet har byggts upp i ett rum på mötesplatsen Assar Industrial Innovation Arena i Skövde. Foto: Högskolan i Skövde

I ett testlabb i Skövde prövas just nu olika lösningar för att förbereda för produktion av elektriska drivlinor. Vad som händer där inne är hemligt, men olika lösningar utvecklas och testas i ett nära samarbete mellan industri och forskning.

Det produktionstekniska laboratoriet har byggts upp i ett rum på mötesplatsen Assar Industrial Innovation Arena i Skövde, där olika simuleringar genomförs av doktorander från Högskolan i Skövde. Syftet är att man ska lära sig hur processen fungerar för att sedan på sikt kunna bygga upp en produktionsprocess för drivlinesystem till elektrifierade fordon.

– Det behövs för att vi ska kunna ställa rätt krav mot leverantörerna och sätta rätt innehåll och arbetstempo, säger Fredrik Karlsson, teknologiprojektledare på Volvo Cars i Skövde, som är en av aktörerna bakom labbet.

– Labbet är en viktig förutsättning när vi bygger en stark kunskapsnod för produktionsutveckling, säger Leif Pehrsson, vd för IDC West Sweden AB. Detta är en pusselbit som definitivt stärker regionens attraktivitet när företag beslutar om var de ska lägga investeringar i ny produktion. 

Testmiljön är uppbyggd inom ramen för projektet Nästa generations drivlinor, som projektleds från Högskolan i Skövde och är ett samarbete mellan industrin och olika lärosäten i Sverige. Vikten av samarbete mellan industri och forskning är något som understryks av projektledaren Tehseen Aslam, lektor i automatiseringsteknik vid Högskolan i Skövde.

– För att öka svensk industris konkurrenskraft är det oerhört viktigt att komma ut med forskning och forskningsresultat från högskolor och universitet till industrin, för att kunna få praktisk nytta av resultaten.