WEG tar kontrakt för raffinaderiprojekt i Oman

Kontraktet är ett av WEG:s största projekt i Mellanöstern. Foto: WEG

WEG är en tillverkare av roterande elektriska maskiner och drivenheter, som har säkrat kontraktet för fas två av Duqm-raffinaderiprojektet och en ny fas av Ras Markaz Crude Oil Park i Oman, efter att man vann fas ett av Duqm-projektet 2018. WEG levererar en rad energieffektiva motorer och drivenheter för farliga områden för att utrusta den 900 hektar stora oljeanläggningen med kraft till pumpar, kompressorer och fläktar. Det här är ett av WEG:s största projekt i Mellanöstern.

Duqm-raffinaderiet kommer att ha den potentiella kapaciteten att bearbeta cirka 230 000 fat råolja varje dag, vilket underlättar transport av diesel, flygbränsle, nafta och gasol (LPG) in i och ut ur regionen. Uppförandet utgör en enorm insats, som är indelad i tre faser som ska genomföras under 2020.

– WEG har haft ett nära samarbete med kunderna för att säkerställa att våra motorer och enheter uppfyller deras krav”, säger Raphael Torrano, vd för WEG i Mellanöstern. ”Specifikationen krävde ett komplicerat designarbete från WEG:s ingenjörsteam, eftersom det inte gick att standardisera en enda design för det här projektet. Vi tog fram till ett kreativt och flexibelt erbjudande, vilket var en stor del i att vi kunde säkra de ytterligare kontrakten.”

Skräddarsydda ändringar av utformningen var till exempel särskild maskinvara i panelerna för varvtalsreglering (VSD), smarta reläer och flera kretsförreglingar. Duqm-anläggningen behövde även motorer med lägre inkommande ström, vilket gjorde WEG:s synkrona motorer till ett självklart val.

WEG ser Duqm-raffinaderiet som ett prestigefyllt projekt som också gav tillverkarna en plats på listan över godkända leverantörer som sammanställs av olje- och gasjätten BP. Tack vare den fortsatta framgången med detta projekt ser WEG fram emot fler liknande projekt i Mellanöstern. Tillverkaren har faktiskt nyligen etablerat ett reparations- och servicenätverk i regionen för att tillhandahålla eftermarknadsstöd för WEG:s motorer och annan utrustning.