Bättre än väntat av ABB

Emma-Sofia Olsson/SvD/TT: Delårsresultat från ABB. Arkivbild.

ABB:s rörelseresultat (ebita) föll 21 procent till 651 miljoner dollar (motsvarande 5,2 miljarder kronor) under årets andra kvartal. Det kan jämföras med vinsten på 825 miljoner dollar under motsvarande period i fjol.

Orderingången föll 18 procent

Nedgången var dock inte så djup som befarat. Analytiker hade i snitt räknat med att detta resultat skulle falla till 446 miljoner dollar, enligt Reuters.

Intäkterna föll samtidigt 14 procent i kvartalet till 6,15 miljarder dollar, vilket även det var något bättre än väntat. Orderingången föll 18 procent till 6,05 miljarder dollar.

I ett separat pressmeddelande uppger ABB att man lanserar ett program för återköp av aktier, en form av utdelning till ägarna.

"Som en del i planen att återföra nettolikviden från försäljningen av Power Grids till aktieägarna på 7,6–7,8 miljarder dollar avser ABB att initialt köpa tillbaka 10 procent av bolagets aktiekapital genom aktieåterköpsprogrammet", skriver ABB.

Osäkerhet återstår

Inför återköpen, som planeras pågå fram till våren 2021, har ABB 2,13 miljarder utestående aktier.

Utsikterna framöver beskrivs samtidigt som osäkra av vd Björn Rosengren.

"Mycket osäkerhet återstår och vi ser fortsatt att vi har några utmanande kvartal framför oss. Samtidigt har vi en tydlig väg framåt. Vi kommer fortsätta att rulla ut vår nya operationella modell, se över vår portfölj och inleda vårt aktieåterköpsprogram", skriver han i en kommentar.