Ny tjänst ska matcha arbetskraft

Bakom webbtjänsten står flera regioner i Sverige. Skärmavbild

För att matcha företagens olika behov har Region Stockholm byggt en webbtjänst, där företag som behöver uppdrag eller har arbetskraft tillgänglig, kan lägga upp vad de kan erbjuda. På samma sätt kan företag som behöver arbetskraft lägga upp sina behov. Tjänsten är kostnadsfri och syftet är att företagen ska kunna hitta varandra och samverka i en tid med mycket speciella omständigheter. Enda villkoret för företag att vara med är att de är momsregistrerade och har F-skattsedel. 

– Att vi kan hjälpa till på flera fronter är både positivt och nödvändigt för att vända den negativa trenden på arbetsmarknaden. Genom detta projektet så öppnar vi upp för fler möjligheter att finna ett stabilt jobb och företagare att klara krisen bättre, säger Gustav Hemming (C) Tillväxt och samhällsplaneringsregionråd.

I vissa branscher har efterfrågan minskat kraftigt i spåren av Coronapandemin, med permitteringar och varsel som följd. Samtidigt är behovet av arbetskraft stort på vissa håll, exempelvis i lantbruket och i livsmedelsbutiker. Det är dessa behov tjänsten ämnar tillgodose. 

Webbplatsen kommer inledningsvis finnas tillgänglig till och med 30 september 2020 och därefter tas beslut om eventuell förlängning eller nedsläckning. Bakom initiativet står Region Östergötland med stöttning av aktörsnätverket East Sweden Business Region.

Bakom webbtjänsten står flera regioner i Sverige, som ansvarar för det regionala utvecklingsarbetet i sina respektive län. Region Östergötland är huvudägare och initiativtagare till webbplattformen.