Konkursvågen mattas av

Konkurserna i maj spås avta enligt Konjunkturinstitutet. Foto: UC

UCs konkursstatistik baserad på data under perioden 1-12 maj 2020 tyder på att de senaste månadernas kraftiga konkursökningar mattas av. Antal bolag i konkurs per dag i maj 2020 spås uppgå till 21 företag per dag, jämfört med 20 bolag i konkurs per dag under 2019. Med andra ord ligger konkurserna på samma nivå som i maj i fjol. När det specifikt gäller konkurser inom restaurang- och hotellbranschen spår UC att konkurserna kommer att öka med 50 procent under maj månad. I mars och april har det varit kraftiga konkursökningar i hela landet, och framför allt inom stora branschsegment. Färsk data från UC för maj månads första period indikerar dock att konkurserna avtar.

– Den första konkursvågen tycks ha avtagit. De första siffrorna i maj indikerar att den ökning av konkurserna vi såg i mars och april har lugnat ner sig. Många företag i besöksnäring och detaljhandel har fortsatt stora problem med lönsamheten just nu, men det har inte inneburit att de har gått i konkurs i någon större omfattning jämfört med förra året. Den första konkursvågen slog ut framförallt mindre företag inom hotell- och restaurangbranschen, även om några stora detaljhandlare också drabbades, kommentarer Richard Damberg, ekonom på UC.

– De branscher som är hårdast drabbade är hotell- och restaurangbranschen. Branschsegmentet har en fortsatt hög konkursnivå och konkurserna spås fördubblas i maj jämfört med i fjol, även om konkurstakten mattas av, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

Konkurserna i maj spås avta och inte öka lika kraftigt som mars och april. Enligt Konjunkturinstitutet basscenario faller Sveriges BNP med 7 procent i år.