Aleris blir ledande svensk aktör inom specialistvård

Sofia Palmquist, tillträdande vd och koncernchef på Aleris. Foto: Aleris

Aleris har nu slutfört förvärvet av Proliva från Praktikertjänst. Därmed skapas en ledande svensk aktör inom specialistvård i Sverige. Tillsammans har Aleris och Proliva nu mer än 3 500 medarbetare och cirka 4 500 miljoner kronor i omsättning i Sverige. Samtidigt tillträder Sofia Palmquist som verkställande direktör och koncernchef för Aleris, som utöver den svenska verksamheten har verksamhet i Norge, Danmark och Baltikum.

– Vi är mycket glada för att Sofia Palmquist nu blir vår nya vd och koncernchef, säger styrelseordförande Thomas Berglund. Hon är en av Sveriges absolut skickligaste chefer inom sjukvård. Med många års erfarenhet av sjukvårdsledning inklusive 12 år på S:t Görans sjukhus har hon både kunskaper, erfarenhet och energi för att leda Aleris kommande resa. Eftersom Aleris nästan uteslutande bedriver specialistsjukvård och mycket av storsjukhusens standardiserade vård successivt kommer att flyttas till fristående specialistsjukvård som Aleris, är hennes tid på S:t Görans sjukhus särskilt värdefull. Sofias djupa kunskaper och intresse för sjukvårdens digitalisering kommer också att vara en viktig komponent i Aleris fortsatta digitaliseringsresa.

– Nu har Proliva och Aleris gått samman till ett företag. Det skapar goda förutsättningar för oss att göra nytta för ännu fler patienter tillsammans, säger Sofia Palmquist, tillträdande vd och koncernchef på Aleris. Vi är en aktör som kommer att hjälpa till att lösa utmaningarna i samhället och avlasta de stora sjukhusen både i den situation vi nu befinner oss i och vår ambition att förändra sjukvården på sikt så att vi använder resurserna på bästa sätt.

– Det är positivt för svensk hälso- och sjukvård att det finns en stark aktör som kan bidra till utvecklingen inom specialistvård och vara en viktig samarbetspartner, fortsätter Sofia Palmquist.