PMI–tjänster upp i februari

Inköpschefsindex på högsta nivån sedan hösten 2018. Arkivbild

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn, PMI–tjänster ökade i februari till 56,7 från uppreviderade 53,2. Det är den högsta indexnivån sedan hösten 2018 och antyder om en ökad aktivitet i tjänstesektorn. Osäkerheten kring coronaviruset och dess effekter på tillväxten ökar dock risken för en konjunkturavmattning i tjänstesektorn de närmaste månaderna, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Uppgången i PMI-tjänster under februari månad drevs främst av stigande orderingång och längre leveranstider. Delindex för orderingång bidrog med 2,3 indexenheter till PMI-tjänster följt av stigande leveranstider (1,3 indexenheter) och högre affärsvolym (0,8 indexenheter). Sysselsättningen gick mot strömmen och drog ned PMI-tjänster med 0,8 indexenheter.

Tjänsteföretagens affärsplaner blev mer expansiva i februari och indexet steg till 64,5 från 61,1 i januari.

– Silf/Swedbanks PMI-Composite index ökade till 55,7 i februari från 52,8 i januari. Det är nivåer som inte noterats sedan fjärde kvartalet 2018 och tyder på att aktiviteten i näringslivet tog ytterligare fart i februari. Om det är en varaktig uppgång eller inte ställs dock på prov de närmaste månaderna när effekterna av coronaviruset blir gradvis tydligare, säger Jörgen Kennemar.