Arbetsmarknaden förändras i allt snabbare takt

Löpande kompetensväxling på framtidens arbetsmarknad. Artkivbild

Antalet storvarsel av tjänstemän minskar. De stora varslen var betydligt färre under 2010-talets sista år jämfört med början av decenniet. Mellan år 2016–2019 var det endast vid tre tillfällen som företag varslade fler än 250 tjänstemän. Att jämföra med 12 gånger mellan 2010 och 2013. Idag ställer företag istället om löpande och anpassar sin verksamhet efter en mer snabbrörlig värld. Det visar ny statistik från TRR som sammanställt arbetsmarknadsstatistik för hela 2010-talet.

Mellan år 2010 och 2013 var det tolv storvarsel där nästan 6 000 tjänstemän varslades. Detta jämfört med 2016–2019 då strax över 2 000 tjänstemän varslades i totalt tre större varsel. Siffrorna pekar på att det blir allt ovanligare att företag gör större varsel.

– Mycket pekar på att storvarslens tid verkar vara förbi. Företag inser att produktiviteten går ned när förhandlingar om avveckling pågår samt under hela processens gång. Dessutom skadar ett storvarsel företagens varumärke i alltför stor utsträckning. Lösningen är att arbeta med löpande kompetensväxling och kompetenspåbyggnad, säger Lennart Hedström, vd på TRR. 

Siffrorna visar att utvecklingen går mot kontinuerlig anpassning istället för stora varsel vilket innebär att även de personer som söker jobb behöver ändra förhållningssätt. Företagens ständiga förändring betyder att de i framtiden kommer söka specifika kompetenser snarare än försöka fylla specifika roller. Vissa typer av kompetenser kommer alltid att efterfrågas men de mer ”mjuka egenskaperna” som exempelvis; lärande, samarbetsförmåga, nyfikenhet och att bygga, nyttja och underhålla nätverk kommer bli allt viktigare.

TRRs sammanställda arbetsmarknadsstatistik för 2010-talet visar att det i genomsnitt sagts upp 14 091 tjänstemän per år. Den genomsnittliga omställningstiden för att få nytt arbete, starta eget eller börja studera har varit 262 dagar. År 2019 var det snabbaste omställningsåret med ett snitt på 216 dagar.