Loomis förvärvar i Finland

Automatia driver Finlands största verksamhet för uttagsautomater. Foto: Automatia

Loomis har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Automatia Pankkiautomaatit från dess nuvarande ägare Danske Bank, Nordea och OP Financial Group. Köpeskillingen på skuldfri basis uppgår till cirka 42 miljoner euro.

Automatia bedriver, under varumärket Otto, Finlands största verksamhet för uttagsautomater men erbjuder även kontantförsörjningstjänster för bankkontor, serviceboxar för detaljhandeln och en digital plattform för realtidsbetalningar. Automatia grundades 1994 och har cirka 30 anställda. Nettointäkterna, under den senaste tolvmånadersperioden med avslut december 2019, uppgick till cirka 42 miljoner euro. Säljarna kommer, som en del i förvärvsavtalet, att teckna långsiktiga serviceavtal och därför även fortsättningsvis vara betydande kunder till Automatia.

Verksamheten kommer att redovisas inom segment Europa och konsolideras i Loomis räkenskaper från och med slutförandet av transaktionen. Transaktionen är avhängigt av godkännande från finska konkurrens- och konsumentmyndigheten och godkännande från andra relevanta myndigheter. Förvärvet kommer att slutföras efter godkännande, vilket förväntas ske inom de närmaste fem månaderna. Köpeskillingen betalas vid slutförandet av transaktionen.

– Automatia ökar vår kunskapsbas och tillför oss erfarenhet inom drift och underhåll av uttagsautomater och digitala betalningssystem. Det är en mycket bra möjlighet för oss att utöka vårt servicekoncept för uttagsautomater. Som Automatias nya ägare kommer Loomis att fortsätta utveckla Automatias affär. Vi kommer att kunna utnyttja Automatias kunskap och betalningsplattform internationellt. Vi välkomnar alla nya anställda och kunder till Loomis, kommenterar Loomis vd och koncernchef Patrik Andersson.