Satsar på industriell kompetensförsörjning

Identifierar industrins behov hos industriföretag i Jämtland/Härjedalen. Arkivbild

​IUC Z-GROUP har tillsammans med Arbetsförmedlingen i Jämtland/Härjedalen startat ett samarbete i ett mycket spännande pilotprojekt på ett år. Syftet med projektet IKomp - Industriell kompetensförsörjning, är att tillgodose industrins kommande behov av rätt kompetens i en allt mer digitalinriktad och avancerad industri.

IUC Z-GROUP – Industriella utvecklingscentra i Jämtland/Härjedalen, identifierar behov hos tillverkande industriföretag i regionen och behoven matchas mot de inskrivna arbetssökande som finns hos Arbetsförmedlingen via exempelvis arbetsmarknadsutbildning, anställning, praktik eller anställningsstöd. Under piloten kommer även IUC Z-GROUP att utbilda företag inom Arbetsförmedlingens digitala tjänster kopplat mot arbetsgivare med syfte att de på egen hand kan hitta vägar att kompetensförsörja sina företag.

IUC Z-GROUP och Arbetsförmedlingen ser mycket positivt på samarbetet. IKomp är ett bra tillfälle för Industriföretagen i Jämtland/Härjedalen att få den rätta kompetensen som efterfrågas just nu och framöver, samt en möjlighet för företagare att få vara med på en större del av hela processen, från matchning till anställning. Att hitta rätt kompetens till Jämtländsk industri med hjälp av Arbetsförmedlingens digitala verktygslåda är ett mycket välkommet initiativ.