Arbetslösheten ökar för första gången sedan hösten 2017

5 000 fler arbetslösa än för ett år sedan. Arkivbild

Arbetslösheten ökar för första gången sedan hösten 2017. I juli var 344 000 personer inskrivna som arbetslösa. Det är 5 000 fler än för ett år sedan. Antalet nyinskrivna har ökat samtidigt som övergångar till arbete har minskat.

I slutet av juli var 344 000 personer inskrivna arbetslösa vilket är en ökning med 5 000 personer jämfört med ifjol. Ökningen av antalet inskrivna arbetslösa är att betrakta som ett trendbrott även om arbetslöshetsnivån ligger kvar på 6,9 procent i juli jämfört med motsvarande månad förra året.

– Det är en tydlig ökning, och vår bedömning är att arbetslösheten kommer fortsätta öka under hösten 2019 och 2020. Det förklaras dels av ett svagare konjunkturläge och dels av färre subventionerade anställningar, säger Anders Ljungberg, enhetschef analys på Arbetsförmedlingen.

Under loppet av 2019 har arbetslösheten minskat i allt långsammare takt för att sedan plana ut under juni månad. Regionalt finns variationer – i vissa län ökar arbetslösheten medan den minskar i andra.

– Risken för ökad långtidsarbetslöshet är stor, särskilt bland de med kort utbildning. Därför är det viktigt att fortsätta motivera till studier som leder till jobb, säger Anders Ljungberg, enhetschef analys på Arbetsförmedlingen.

I juli varslades 2 600 personer om uppsägning. Det är lägre än genomsnittet under de senaste tolv månaderna som är cirka 3 900 varslade per månad.