Försiktig framtidstro bland småföretagare

Turism- och upplevelsebranscherna ser ljust på framtiden. Arkivbild

Att vara företagare är att tro på sin idé och arbeta hårt för att nå sina mål. Eftersom 4 av 5 jobb i Sverige skapas i små och medelstora företag så är småföretagens tro på framtiden avgörande för hur samhället utvecklas och hur sysselsättningen förändras. 

Nästan hälften av företagen tror på oförändrad omsättning och 75 procent tror att antalet anställda kommer att vara oförändrat i deras företag. Resterande företagare delas i två nästan lika stora läger: det ena med att omsättning och antalet anställda kommer att minska, medan i de andra lägret, som är aningen större, råder det optimism och förväntan om att båda antalet anställda kommer att öka och att omsättningen ökar under 2020.

Två av tre företagare tror dessvärre på ökad brottslighet mot företagen. Både fysisk brottslighet och cyberbrott är ett gissel för företagare. Det stjäl tid från verksamheten, det kostar pengar, både direkt och indirekt. Dessutom är det obehagligt och motverkar motivationen och lusten att vara företagare som i många fall är en hård daglig kamp ändå.

De som ser ljusast på 2020 är Turism och upplevelsebranscherna, men även transport, restaurang, café, utbildning, skog och tjänsteföretag vädrar optimism inför året. Däremot är butikshandel, produktionsindustri, hälsa och sjukvårdsföretagen pessimister och väntar säg ett år med nedgång.