Setra drar ned produktionen i Skinnskatteberg

Varsel läggs som omfattar 17 tjänster. Arkivbild

Setra har för avsikt att göra produktionsneddragningar vid anläggningen i Skinnskatteberg under 2020. Neddragningen är en konjunkturanpassning till rådande marknadsläge. Företaget avser att gå från 3-skift till 2-skift från den 1 mars 2020 vid anläggningen i Skinnskatteberg. Neddragningen innebär att ett varsel läggs som omfattar 17 tjänster från den 1 mars.

– Det är tråkigt att behöva komma med ett sådant här besked till våra medarbetare. Tyvärr är marknadsläget så att vi behöver göra anpassningar i vår produktion, säger Jan-Erik Johansson-Vik, platschef Setra Skinnskatteberg.

Sågbranschen och trävaruindustrin upplever en vikande marknad sedan cirka ett år tillbaka. Ansatsen att minska produktionen i Skinnskatteberg är ett resultat av vikande efterfrågan från kunderna samt sjunkande priser. Nedgången märks på alla Setras marknader för sågade trävaror.

­– När marknaden viker så behöver vi anpassa produktionen i enlighet med våra kunders behov och minska produktionen för att behålla vår lönsamhet och långsiktiga konkurrenskraft, säger Anna Rasmuson, produktionsdirektör Setra.