ÅF Pöyry levererar två nya processlinjer till Oatly i Nederländerna

ÅF Pöyry ska leverera två nya processlinjer till Oatlys produktionsanläggning. Foto: ÅF Pöyry

ÅF Pöyry har signerat ett nytt kontrakt med livsmedelstillverkaren Oatly. ÅF Pöyry ska leverera två nya processlinjer till Oatlys produktionsanläggning i Vlissingen, Nederländerna. Ordern är ett helhetsåtagande. Anläggningen i Vlissingen producerar den havrebas som är grunden till Oatlys produkter.

Kontraktet omfattar en utbyggnation av processen med två nya processlinjer för att dubblera nuvarande kapacitet på anläggningen. ÅF Pöyry ansvarar för projektledning, process- och eldesign, installation och idrifttagning av en nyckelfärdig process.

– Med utökad kapacitet på fabriken i Vlissingen kommer vi bättre kunna möta den kraftigt ökande efterfrågan från våra kunder i Europa. ÅF Pöyrys kompetens och erfarenhet från liknande projekt gör att vi har stort förtroende för att det blir lyckat, säger Fredrik Gustavsson, Europachef för produktion på Oatly.

– Vi är glada att Oatly väljer ÅF Pöyry som leverantör, det stärker vårt samarbete och ÅF Pöyrys roll som projektleverantör till livs- och läkemedelsindustrin, säger Robert Larsson, EVP och divisionschef Industrial & Digital Solutions Division.