Långtidsarbetslösheten ökar

Antalet långtidsarbetslösa ökade för första gången sedan juli 2018. Arkivbild

Långtidsarbetslösheten ökar för första gången på 16 månader. I slutet av oktober hade 148 000 arb rad. I slutet av oktober var drygt 358 000 inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen, en ökning med 17 000 på ett år. Ökningen gäller nu även för antalet långtidsarbetslösa, som i slutet av oktober ökade för första gången sedan juli 2018.

– Att långtidsarbetslösheten ökar hänger samman med avmattningen i ekonomin, men också med att färre har subventionerade anställningar. Risken för långtidsarbetslöshet är högre bland personer med svagare ställning på arbetsmarknaden, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Det senaste året har antalet inskrivna arbetslösa som har svårt att få fäste på arbetsmarknaden ökat med 7 000 personer till 267 000. Det handlar framför allt om personer som saknar gymnasial utbildning, personer födda utanför Europa och arbetslösa som är 55 år eller äldre.

– Bland de inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i mer än tolv månader har närmare nio av tio svårare i konkurrensen om jobben. För att hålla tillbaka långtidsarbetslösheten krävs en kombination av olika insatser. Det handlar dels om vuxenutbildning, men också om olika former av subventionerade anställningar, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.