IFS lanserar ny teknisk arkitektur för industrispecifika lösningar.

Ny modern arkitektur för service, affärs- och underhållssystem. Foto: IFS

Nu lanserar det svenska affärssystemsföretaget IFS, sin nya tekniska arkitektur för sina industrispecifika lösningar. Det görs på IFS World Conference 2019 i Boston. Där berättade IFS hur ny teknik kommer att införlivas i kundernas kärnverksamhet och existerande IT-arkitektur. De nya lösningarna ska anpassas till kundernas sätt att arbeta och de branschspecifika behov som råder på marknaden. 

Den nya IT-arkitekturen, med fokus på branschanpassade lösningar, kommer att finnas för leverans under 2020. Den kommer att bli det nya hemmet för IFS hela produktportfölj för att stödja tillverknings-, projektstyrnings- och servicelösningar. Den kommer också att göra det möjligt att integrera modern teknik som IoT, förstärkt verklighet, AI och maskininlärning på ett praktiskt sätt. Det möjliggör optimering, automatisering och bättre framtidsprognoser och samarbete för företag.

Den nya, förbättrade arkitekturen ger snabbhet, skalbarhet och flera alternativa lösningsmöjligheter. Den är anpassad både till molnet och till lokal drift på egna servrar. Moderna tekniklösningar som containerapplikationer, med, ger inte bara enorm skalbarhet i molnet, utan garanterar också flyttbarhet för lösningar mellan molnet och egna servrar. De ger också enkel integration av AI, maskininlärning och robotautomatisering av processer till alla lösningar i IFS sortiment.

̶  De lösningar som mitt team har visat idag bygger på en fullt genomförbar plan för att leverera en öppen och skalbar arkitektur. Det ger våra kunder den funktionalitet som de behöver i de branscher de verkar i, säger Christian Pedersen, Produktchef på IFS.