Snabb ökning av arbetslösheten

Arbetslöshet utgör tydligt trendbrott på svensk arbetsmarknad. Arkivbild

Svensk arbetslöshet har varit högre än genomsnittet i EU fyra månader i rad, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefsekonom. Den senaste arbetslöshetsstatistiken från SCB visar att förra månaden dåliga siffror inte var någon tillfällighet. Det är helt klart att vi ser ett tydligt trendbrott på svensk arbetsmarknad.

Svenskt Näringsliv har genomfört beräkningar utifrån Eurostats statistik som visar att om målet hade uppnåtts så hade sverige haft 330 000 fler sysselsatta i ekonomin. Om så hade varit fallet hade Sverige haft ett betydligt bättre utgångsläge inför den kommande lågkonjunkturen.

Vi vet av tidigare erfarenhet att nedgångar i ekonomin i första hand slår mot de som har svagast förankring på arbetsmarknaden. Något som bekräftas i Arbetsförmedlingens statistik där utrikes födda kvinnor nu tappar.

I det här läget behöver regeringen få fart på strukturreformer och avstå från alla åtgärder som minskar antalet arbetade timmar i ekonomin.