Avslutat projekt ger miljövinster och bättre lönsamhet

Foto: SCA

Nu har EU-projektet BoostEff gått i mål med en slutkonferens i Stockholm. Tack vare det fyra år långa arbetet finns nu en verktygslåda med teknik att komponera utifrån industrins utvecklingsbehov utöver projektets primära mål med minskade koldioxidutsläpp och förbättrad resurseffektivitet i form av energi och fiberråvara.

BoostEff har handlat om tre olika skiktade produkter – SC-papper, LWC-papper och fibreboard, MDF och hardboard – med fokus på besparingar, både när det gäller kostnader och miljö, utan att tappa kvalitet. Förutom Innventia har 13 partners deltagit i projektet och några av dem har tillkommit under projektets gång, allt enligt principen att addera den teknik, kunskap och kompetens som kan bidra till att uppfylla målet.

För Innventias del har arbetssättet rent praktiskt inneburit att man också förflyttat sig närmare brukens vardag. Inom BoostEff representerar deltagarna hela värdekedjan men vad också har varit betydelsefullt är medverkan av exempelvis produktionschefer i projektet.

– Det gör att alla känner ett delägarskap i förändringsarbetet. Det har också gett oss forskare bättre förståelse för brukens förutsättningar, säger Magnus Björkman som både agerat som forskare och projektadministratör i projektet.