Moelven storsatsar på underhållsprocessen

Foto: Moelven

"Det här är Big Data i praktiken"

Moelven Industrier, en av Europas största aktörer inom sågverksindustrin med 46 anläggningar i Sverige och Norge, gör nu en stor satsning på sin underhållsprocess. Som ett led i ett övergripande digitaliseringsprojekt, har Moelven ingått ett avtal med Optiware     om installationen som det gemensamma underhållssystemet för alla enheter i koncernen.

– Vi vill driva den mest ekonomiskt sunda och hållbara verksamheten. Vi letade därför efter ett nytt digitalt underhållssystem som möjliggör analys av data. Vårt mål är att förutsäga underhållsbehov och spara kostnader över hela gruppen, säger IT-direktör Even Rognan Lutnæs, Moelven.

– Vi är övertygade om att detta kommer att leda till lägre underhållskostnader på lång sikt, mindre oväntade stopp och högre effektivitet i våra anläggningar. Då sparar vi pengar och kan vara mer produktiva", fortsätter Lutnæs.

Moelvenkoncernen har haft olika system för underhåll, men genom att välja ett gemensamt system som gäller hela koncernen kan Moelven dra nytta av de stora mängderna data på ett helt nytt sätt.

– Det här är Big Data i praktiken och det kommer att leda till skalfördelar. Vi utför många liknande underhållsåtgärder på våra olika enheter i Norge och Sverige. Syftet med det nya underhållssystemet är att kunna analysera och snabbt få insikt om nödvändigt underhåll, förklarar Lutnæs.

Optiware levererar redan produktionsuppföljningssystem till Moelvens produktionsenheter. Den nya kompletta lösningen från Optiware , är en del av Moelvens satsning på "Det smarta digitala sågverket", där maskininlärning och analys av ”Big Data” är kärnan i projektet.

– Moelven har redan kommit långt med produktionsuppföljning och förbättringar. Med denna lösning kommer Moelven att kunna skapa effektiva underhållsprocesser och dra nytta av verkliga produktionsdata som underlag för Predictive Maintenance, säger Patrik Haldén, Director EAM Nordics, Optiware