Finska malmfyndigheter värda cirka 500 mdr euro

Agnico Eagles guldgruva i Kittilä i norra Finland är Europas största primära guldproducent. Foto: Wikipedia, kredit: Agnico Eagles

Nya guldfyndigheter har hittats nyligen på olika håll i Finland. Idag känner man till över 200 guldfyndigheter som har verifierats med hjälp av provborrning. Landet har utvecklats idag till en åtråvärd destination för gruvdrift.

 
Finland har därmed seglat upp som Europas mest attraktiva mål för gruvdrift, framför Sverige och Irland, enligt en kartläggning från Fraser Institute, skriver Helsingfors-tidningen HBL.

Förutom guld handlar det om metaller för elbilsbatterier som nickel och kobolt, och dels fyndigheter som koppar, zink och fosfat. I synnerhet 2007–2011 drog Finland till sig en boom av internationella investerare som bokstavligen hoppas tälja guld. Också i år öppnar en ny gruva i Valkeakoski.

Informationen om guldfyndigheterna i Finland har ökat ännu snabbare. Databasen FINGOLD är idag mer än tre gånger större än år 1999.

De kända finländska guldreserverna har ökat trefalt. Den sammanlagda uppmätta mängden guld överstiger 300 ton, varav cirka en tredjedel finns i Suurikuusikko i Kittilä. 

Drivkraften är en sällan skådad aptit på guld bland placerare, elektronik- och smyckesindustrin, skriver HBL.

Guldets snittpris år 2007 var 697 dollar per Troy-uns (en måttenhet för ädelmetaller). Värdet började skena i väg hösten 2008 då finanskrisen eskalerade och aktiemarknaderna kollapsade. Sommaren 2011 var guldpriset rekordhögt, kring 1 900 dollar. Även om boomen har mattats av en smula så riktas gruvindustrins blickar mot norr.

Ett av lockbetena är Geologiska forskningscentralen (GTK) som gratis erbjuder en stor databank med kartlagda malmfyndigheter. GTK estimerar värdet på malmfyndigheterna i Finland till cirka 500 miljarder euro.

För några år sedan gick Finland förbi Sverige i guldproduktion då en serie guldgruvor – samtliga i utländsk ägo – seglade upp. Just nu verkar fyra guldgruvor i Finland medan två ligger på is.

Källa: GTK/HBL