Energiindustrins marknadssvacka sänkte Wärtsiläs förväntningar

Wärtsiläs dieselturbinfabrik Qiyao Diesel Co., Ltd. nära Shanghai i Lingang-området i Kina. Foto: Wärtsilä

Under det andra kvartalet år 2019 minskade Wärtsiläs orderingång med 11 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Det jämförbara rörelseresultatet sjönk med 8 procent till 113 miljoner.

Kassaflödet från rörelseverksamheten minskade till -37 miljoner euro vilket kan jämföras med 41 miljoner under april till juni i fjol.

Efterfrågan på Wärtsiläs tjänster och lösningar under de kommande 12 månaderna väntas bli något lägre än under de föregående 12 månaderna, skriver bolaget i samband med halvårsrapporten. Hittills har man utgått från att efterfrågan ligger i linje med året innan.

Orsaken till den försämrade efterfrågan är bland annat minskade fartygsbeställningar och en förväntad nedgång på avgasreningslösningar. Inom energiindustrin är marknadsförhållandena utmanande, skriver bolaget, på grund av geopolitiska risker och ekonomisk osäkerhet som fortsätter att påverka kundernas investeringsbenägenhet.

Wärtsiläs nuvarande orderbok för leveranser under 2019 är 2 613 miljoner euro. Leveranserna väntas infalla främst under fjärde kvartalet.

– Orderstockens fördelning tyder på fortsatta volymrelaterade utmaningar under de kommande månaderna. Leveranserna under fjärde kvartalet väntas däremot vara ovanligt starka. Framgångsrika leveranser, genomförandet av den pågående omstruktureringen och slutförandet av vissa kraftverkskontrakt kommer att vara centralt för vårt finansiella resultat i år, säger koncernchefenJaakko Eskola i halvårsrapporten.