GKN Aerospace och Högskolan Väst i samarbete

Vi vill vara nära akademin, säger Peter Emvin. Foto: Högskolan Väst

Skapar gemensam arena med Högskolan Väst

Att ett stort företag som GKN Aerospace Sweden i Trollhättan väljer att placera en hel avdelning med specialister i en gemensam arena med Högskolan Väst är unikt i Sverige. GKN ser stora värden i att vara nära den akademiska miljön. Exempelvis har lasersvetsteknologin som utvecklats i arenan möjliggjort affärer som årligen bidrar med en miljard kronor till GKN Aerospace Swedens omsättning. I nästa steg av det långsiktiga forskningssamarbetet står digital produktion i fokus.

Peter Emvin är teknisk doktor och ansvarig för teknologiplanering och additiv tillverkning inom teknikorganisationen på GKN Aerospace Sweden i Trollhättan. Han började som brännkammaringenjör på företaget 1996.

– Redan i och med starten av Co-op-utbildningarna 1989 inledde vi samarbetet med Högskolan Väst. I mitten av 1990-talet fick samarbetet en ny dimension. Då startade forskningssamarbetet och på bara fem år hade det utvecklats till att innefatta simuleringar av borrkylning, termisk sprutning och värmebehandling., berättar Peter.

– Genom åren har vi rekryterat minst 100 tekniker den vägen, konstaterar Peter Emvin. De är mellaningenjörer som har en utbildning kryddad med ett års industripraktik. Det har varit mycket bra rekryteringar, både för dem och för företaget.