Bravida och Irisity i samarbete

Foto: Pixabay

Inför intelligent övervakning från Irisity.

Bravida-koncernen är en teknikpartner för fastighetsbolag med c:a 50.000 kunder i Norden, och en omsättning om drygt 7 miljarder kronor. Bravida utökar nu sitt funktionserbjudande gentemot fastighetsbolag med intelligent bevakning från Irisity.

Irisity arbetar inom intelligent kameraövervakning. Med hjälp av proaktivt arbetande och självlärande algoritmer skapar Irisity kameralösningar som är speciellt anpassade för en mängd applikationsområden i samhället såsom skolgårdar, nattlig övervakning av äldre i hemmet och bevakning av olika typer av skyddsområden.

– På Bravida tillhandahåller vi funktioner som ger fastigheter liv, med Irisity skapar vi nu också säkra fastigheter. Säger Mathias Andersson, Key Account manager på Bravida.

– Vi ser stor potential i detta samarbete, där vi kompletterar varandra väl, Irisity med vår intelligenta bevakningsteknologi, och Bravida som välkänd kvalitetsleverantör av teknik, kommenterar Christian Johansson, ansvarig projektledare på Irisity.

Avtalet ger Bravida koncernen rätt att licensiera IRIs inkluderat samtliga AI-algoritmer och SaaS funktioner.