Konjunkturtoppen passerad?

Foto: Pixabay

Inköpschefsindex sjunker

Inköpschefsindex, som speglar konjunkturen inom industrin, sjönk till 57,0 i januari, vilket är 3,4 indexenheter lägre än i december. Flera analytiker menar att vi går in i en avmattande konjunkturcykel.

– Trots nedgången kvarstår indexet på en hög nivå. Delindexet för orderingången ger det största negativa bidraget till PMI-total med 2,3 indexenheter, skriver Swedbank och Silf, som tar fram inköpschefsindex, i ett pressmeddelande.

Delindexet för produktionen sjönk till 58,9 i januari från 62,3 i december. Delindex för sysselsättning ökade till 57,3 i januari, vilket är 1,3 indexenheter högre än december.