Produktionsstörningar hos BillerudKorsnäs

Anläggningen i Norrköping. Foto: Billerud

Påverkar resultatet för 2017 negativt

Utmaningarna kring tillgängligheten i produktionen har fortsatt under fjärde kvartalet 2017 vilket har påverkat försäljningsvolymerna negativt trots en mycket stark marknad. Rörelseresultatet för helåret 2017 beräknas bli cirka 2 240 miljoner kronor vilket är lägre än väntat men ger en marginal på 10 procent.

Det är i huvudsak produktionsanläggningarna i Gävle och Gruvön som har haft störningar, vilket har påverkat försäljningen negativt inom affärsområdena Consumer Board och Corrugated Solutions.

– Trots historiskt rekordhöga produktionsvolymer är vi självklart inte nöjda med de återkommande tillgänglighetsproblemen i våra anläggningar. Därför intensifierar vi nu åtgärdsplanen för att öka stabiliteten och tillgängligheten i produktionen. Att säkerställa den operationella stabiliteten kommer vara mitt huvudsakliga fokus framgent. Vi har förstärkt organisationen som arbetar proaktivt med tillgänglighet och kvalitet i våra anläggningar vilket kommer ge resultat framöver, säger Petra Einarsson, vd och koncernchef BillerudKorsnäs.

Resultatet är fortfarande preliminärt och har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.