US Navy tar radarsystem från Saab

Foto: US Navy

Saab fortsätter att växa på USA-marknaden

Saab har fått en uppföljningsbeställning från General Dynamics gällande det navala radarsystemet Sea Giraffe AMB för installation på amerikanska marinens Littoral Combat Ships. Den senaste beställningen innebär att Saab fortsätter att växa på USA-marknaden. Arbetet kommer att utföras av Saab i Göteborg och i Syracuse, USA.

– Sea Giraffe AMB är en radar i världsklass och vi har visat att den stöttar marinen i många olika typer av uppdrag. Sea Giraffe AMB ingår i fem av den amerikanska marinens program, vilket visar att Saab är en av de ledande radarleverantörerna till US Navy, säger Anders Carp, chef för Saabs affärsområde Surveillance”.

I oktober 2017 tillkännagav US Navy att Sea Giraffe AMB valts som radasystem ombord på amerikanska kustbevakningens nyaste fartyg, Offshore Patrol Cutter, OPC. Saab utvecklar även AN/SPS-50, en variant av Sea Giraffe AMB, som är avsedd för flygtrafikledning till sjöss. Sea Giraffe AMB är en 3D-multifunktionsradar med medellång räckvidd för navala tillämpningar. Radarn kan användas för luft-och yt-övervakning samtidigt både i svårtillgängliga kustnära miljöer och ute på öppet hav.