Analys av big data underlättar underhållet

Bild: Risee Sics

Industrin går in i en ny fas med maskiner uppkopplade till stora system och stora mängder data som genereras under produktionen

Industrin går in i en ny fas med maskiner uppkopplade till stora system och stora mängder data som genereras under produktionen. Tillsammans med industrin har man under ledning av forskningsinstitutet RISE SICS Västerås under de senaste sex åren forskat på hur man bäst kan nyttja de stora datamängderna och hitta nya lösningar för att stärka svensk konkurrenskraft.

Tre fallstudier har gjorts och I fallet med ABB Marine & Ports har STREAM-teamet tittat på hur man kan driva många kranar i en hamn och direkt upptäcka fel eller kommande behov av reparationer för kranarna.

– Den här typen av avancerad analys gör det möjligt för oss att upplysa våra kunder om fel och brister innan de börjar påverka produktiviteten negativt. Kundens underhållspersonal kan arbeta mer proaktivt för att undvika oplanerade stopp eller avbrott i produktionen, berättar Björn Henriksson, Global technology manager, ABB Marine & Ports.

Även Atlas Copco har fått ut stort värde av forskningsprojektet.

– Vi kommer fortsätta i STREAMs linje och samla in ännu mer data för att bättre förstå hur våra maskiner används och på det sättet förbättra dem. Projektet är en viktig milsten i vår resa mot visionen med noll oplanerade stopp för Atlas Copcos utrustning, säger Olav Kvist, Vice President Mining Technology, Atlas Copco Rock Drills.

Studien med Bombardier fokuserar på optimering av drivsystem för elektriska tåg.

– I projektet har vi arbetat med förarstöd, optimering av batteridrivna tåg och andra typer av tekniker för energioptimering. Resultatet från STREAM visar möjliga energibesparingar på upp till 30%, vilket skulle innebära både omedelbara förbättringar ur miljö- och kostnadssynpunkt och långsiktiga förbättringar då batteridrift kan göras överkomligare” säger Gustaf Holming, Head of Systems Engineering, Rolling Stock Equipment, Bombardier Transportation.

STREAM har visat på den enorma potential som finns med samverkansprojekt, inte minst inom Vinnovas UDI-program. Projektet har resulterat i flera nya produkter och tjänster som direkt leder till ökad konkurrenskraft och minskad energiförbrukning, säger projektledaren Markus Bohlin på RISE SICS Västerås.