Satsar på internationella spetsutbildningar inom produktionsteknik

Ska stärka industrin nationellt som internationellt. Foto: Högskolan Väst

Det finns en ökad efterfrågan på online- och flexibel utbildning inom produktionsteknik, både från ”vanliga” studenter som från ökade industriella behov för kompetensutveckling från företag. Det hänger samman med en mer mobil och internationell marknad för företag och arbetskraft. Nu utvecklar därför Högskolan Väst onlineutbildningar på avancerad nivå och forskarnivå.

– Högskolan bedriver idag världsledande forskning i produktionsteknik och är väl etablerade i forskningssammanhang internationellt. Nu behöver vi också få till fler internationellt gångbara spetsutbildningar som kan nå utanför Sveriges gränser, säger Kristina Eriksson, projektledare på Högskolan Väst.

Genom att bygga onlineutbildningar som ges internationellt kan Högskolan Väst vara med och stärka industrin såväl nationellt som internationellt. Industrin idag är inne i en förvandling, starkt kopplad till den ökade digitaliseringen. Att produkter blir mer och mer IT-tekniskt avancerade, ökad robotisering och mer automatiserad produktion är andra områden som är påtagliga.

– Vi vill göra pedagogiska satsningar för att bli en komplett utbildnings- och forskningsmiljö inom området produktionsteknik - hela vägen från grundnivå till forskarnivå och att det ska vara möjlighet att bygga kompetens via onlineutbildning, säger Kristina Eriksson.