Internationella upphandlingsregler gäller Storbritannien också efter brexit

Det är viktigt att Storbritannien ansluter sig till GPA-avtalet. Det innebär att Storbritannien erbjuder tillträde åt europeiska anbudsgivare till upphandlingar i den brittiska centralförvaltningen, regional- och lokalförvaltningen och försörjningssektorerna. Till försörjningssektorerna hör bland annat hamnar, flygplatser, stadstrafik, järnvägar, eldistribution och produktion. Foto: Creative Commons, kredit: TheDigitalArtist

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland ansluter sig till Världshandelsorganisationen WTO:s avtal om offentlig upphandling (Agreement on Government Procurement, GPA) efter utträdet ur EU.

Detta garanterar europeiska anbudsgivares tillgång till den brittiska marknaden för offentlig upphandling och förbättrar den rättsliga säkerheten i fall av ett avtalslöst utträde och under övergångsperioden. I annat fall skulle Storbritannien stå utanför internationella överenskommelser om offentlig upphandling. EU erbjuder på motsvarande sätt Storbritannien tillgång till EU:s upphandlingar.

WTO:s kommitté för offentlig upphandling godkände Storbritanniens anslutning till avtalet den 27 februari 2019. Anslutningen träder i kraft 30 dagar efter att landet deponerat sitt anslutningsinstrument hos WTO. Detta kommer att ske tidigast efter att landet lämnat EU (30.3.2019) i det fall att Storbritannien lämnar EU utan ett avtal. Om man lyckas sätta utträdesavtalet i kraft kommer anslutningen att ske efter utgången av övergångsperioden (1.1.2021). Under övergångsperioden är Storbritannien fortfarande en part i avtalet om offentlig upphandling som en del av EU.

EU-företagens tillgång till den brittiska marknaden förblir huvudsakligen oförändrad. Försvars- och säkerhetsupphandling omfattas inte av avtalet, men det uppskattas inte ha några betydande konsekvenser för finländska företag.

GPA är ett multilateralt avtal som omfattar en del av WTO:s medlemsstater. Avtalets syfte är att öppna parternas marknader för offentlig upphandling ömsesidigt. Idag har avtalet 18 parter förutom EU: Armenien, Aruba, Förenta staterna, Hongkong (Kina), Island, Israel, Japan, Kanada, Kinesiska Taipei, Liechtenstein, Moldova, Montenegro, Norge, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydkorea och Ukraina.   

Källa: EU-kommissionen