Ny global hållbarhetsrapport från Schneider Electric

Foto: Schneider

Schneider Electric presenterar rapporten Corporate Energy & Sustainability Progress Report 2019 om trender, hinder och drivkrafter som påverkar det globala näringslivets hållbarhetssatsningar inom bland annat energieffektivisering och övergången till förnybara energikällor. Rapporten, som bygger på en global undersökning som GreenBiz Research utfört på uppdrag av Schneider Electric, uppmärksammar bland annat hur publika hållbarhetsmål påskyndar utvecklingen och vad företagsledningar värderar högst när de ska ta beslut kring hållbarhetsinvesteringar.

Allt fler företag väljer att offentliggöra sina hållbarhetsmål och åtaganden. I undersökningen uppger nära 60 procent av de svarande att deras företag har delat sina mål med kunder, investerare eller andra parter. En knapp tredjedel uppger att de sätter upp sina mål själva medan ungefär lika många har anslutit sig till gemensamma avtal såsom ”RE100-avtalet” som syftar till att främja användandet av förnybara energikällor. Det är vanligare bland europeiska företag än nordamerikanska att offentliggöra sina mål.

Att offentliggöra sina hållbarhetsmål har visat sig vara positivt. De företag som gör det är mer benägna att implementera ny teknik, som eldrivna fordon och el från förnybara energikällor, vilket inte bara är bra för miljön utan även för plånboken. Dessa företag har 18 procent högre avkastning på eget kapital (ROE) än de som inte offentliggör sina mål och hela 67 procent högre avkastning än de som inte har några hållbarhetsmål över huvud taget.

– Dagens företagsledare är väl medvetna om att de måste ha en tydlig strategi för sitt hållbarhetsarbete. Att förbli passiv påverkar konkurrenskraften negativt vilket gör att de kommer anpassa sina verksamheter, minska sina utsläpp och effektivisera sin energianvändning oavsett vilka lagar och regler som i övrigt sätter press på dem, säger Tomas Gunnarsson, marknadskoordinator på Schneider Electric i Sverige.

Den vanligaste förklaringen till att företag inte väljer att investera i ett hållbarhetsprojekt är att det saknas kapital. De svarande som uppger att de lyckats få igenom sina projekt internt uppger att nyckeln till framgången var att de kunde uppvisa en tydlig avkastningsplan (ROI). I över hälften av de lyckade fallen uppger de svarande att detta var anledningen. Tre av tio uppger att anledningen var tack vare ledningen i sig. Endast en av tio uppger att anledningen var att det fanns gott om finansiella medel.