Inför ChatGPT-hotet stryper Google tillgången till vetenskapliga artiklar

Bild: Wikimedia Commons

ChatGPT har fått Goolge att ifrågasätta sin öppna sökmodell inom artificiell intelligens. Enligt uppgifter till Washington Post, som bekräftats av Business Insider, har den amerikanska sökjätten beslutat att begränsa publiceringen av vetenskapliga artiklar, där dess egna forskare delar med sig av sina senaste rön på området.

Experter säger att detta markerar ett stort skifte för Google, som alltid hyllat fördelarna med öppenhet. Men de stora språkmodellerna, som matar samtalsrobotar som ChatGPT med data, utgör ett direkt hot mot Googles dominerande ställning inom online-forskning. Och därmed också dess vinst.

Google tror inte heller längre på samarbetsmodellen. Det var akademiskt samarbete med bland annat Google Brain-team som spelade en nyckelroll i utvecklingen av GPT, utvecklad av startupen OpenAI. Men OpenAI, som nu driver ChatGPT, behåller trots namnet det mesta av sin forskning för sig själva.