Svemin välkomnar den nya EU-lagstiftningen om kritiska råmaterial

Maria Sunér. Foto: Svemin

Den ny lagstiftning om kritiska råmaterial som nyligen presenterades i Bryssel syftar till att öka den europeiska tillgången på metaller och mineral. Initiativet välkomnas av Svemin.

– Vi hoppas att det här kan bli det paradigmskifte som Europa så väl behöver och dagens förslag är ett bra första steg. Den gröna omställningen börjar i gruvan, säger Maria Sunér, vd Svemin, i ett pressmeddelande, och tillägger:

– Vi välkomnar EU:s ökade fokus på råmaterialfrågor och att det nu sätts mål om ökad gruvbrytning inom EU, men vi önskar att man samtidigt gick längre för att undanröja de hinder som finns mot gruvbrytning i EU-lagstiftningen.

Solpaneler, vindkraftverk, elbilar och annan klimatteknik gör att efterfrågan på metaller och mineral bedöms öka kraftigt under överskådlig tid. Den gröna omställningen är idag i praktiken tungt beroende av Kina, och andra odemokratiska stater, för att fungera.  

Det är bakgrunden till varför EU nu tar krafttag för att öka den europeiska självförsörjningsgraden av metaller och mineral.

The European Critical Raw Materials Act innehåller bland annat en lista över 34 så kallade kritiska råmaterial, och av dem bedöms 16 vara av särskild strategisk betydelse. När det gäller de strategiska råmaterialen bland annat koppar, litium och grafit, sätter EU upp flera mål. Bland annat att minst 10 procent av EU:s årliga konsumtion av strategiska råmaterial ska brytas inom EU år 2030.

– Sverige är Europas främsta gruvnation och här finns potential att bryta betydligt mycket mer än vad som görs idag. Därför är det välkommet att kommissionen nu tydliggör behovet av att öka gruvbrytningen inom EU. Men samtidigt som målet på 10 procent är en kraftig ökning är det både otillräckligt och orealistiskt. 10 procent egen produktion räcker inte för att trygga försörjningskedjorna. Dessutom är det mindre än sju år till 2030, och att starta nya gruvor tar tid, säger Maria Sunér.

EU sätter också fokus på effektivare tillståndsprocesser och föreslår bland annat att det ska skapas ett särskilt tillståndssystem för strategiska projekt. Det ska ta maximalt 24 månader att få tillstånden på plats för gruvor.

– Effektivare tillståndsprocesser är extremt efterlängtade och några av de strategiska projekten finns sannolikt här i Sverige. Vi ser positivt på att man också trycker på att medlemsstaterna bör effektivisera processerna generellt för kritiska råmaterial, inte bara för de projekt som klassas som strategiska. Det vill vi verkligen uppmana den svenska regeringen att ta fasta på, säger Maria Sunér.

Svemin, branschorganisationen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige, representerar ca 60 företag med 13 000 anställda inom mineralproduktion, prospektering och teknik.