Moelven Valåsen bygger ny produktionslinje för klena dimensioner

Foto: Valutec

Moelven Valåsen bygger en ny linje för klena dimensioner och då beräknas årsproduktionen gå från dagens 375 000 kubikmeter till dryga 500 000 kubikmeter. För att möta kapacitetsökningen krävs investering i ny torkkapacitet och där har valet fallit på en TC-kanaltork från svenska Valutec.

– Vi visste tidigt att vi ville ha en TC-tork och Valutec är den enda torkleverantören som erbjuder den torktypen. Vi kommer att använda den till våra sidobrädor, men potentialen finns att även torka plank i den. TC-torken möjliggör också en hög torkkvalitet på bräder, vilket kommer bli allt viktigare i framtiden, säger Thomas Haglund, vd på Moelven Valåsen, i ett pressmeddelande från Valutec.

Montaget av virkestorken i Valåsen påbörjas sommaren 2024.

Bakom den nya generationens TC-torkar ligger ”tusentals utvecklingstimmar”.

Den stora förbättringen handlar om sättet att styra temperatur och lufthastighet individuellt i olika zoner med hjälp av integrerad simulatorteknik. Tack vare utvecklingen kan sågverket med stor frihetsgrad välja dimensioner på virket som ska torkas, något som tidigare inte varit möjligt i en kanaltork, enligt Valutec.