Globaliseringen visar inga tecken på försvagning

DHL och New York Universitys Stern School of Business har nyligen lanserat en ny upplaga av DHL Global Connectedness Index för 2022, en rapport om globaliseringens nuläge och framtidsutsikter. Genom att analysera data från 171 länder och territorier avslöjar den hur flöden av handel, människor, kapital och information rör sig runt om i världen.

Rapporten visar att internationella flöden har varit anmärkningsvärt motståndskraftiga under de senaste kriserna såsom Covid-19-pandemin och kriget i Ukraina. Efter en mindre nedgång under 2020 steg det sammansatta DHL Global Connectedness Index under 2021 till nivåer högre än före pandemin. Tillgänglig data pekar på en ytterligare ökning under 2022 trots långsammare tillväxt i vissa flöden.

Internationell handel med varor var i mitten av 2022 10% över uppmätta nivåer före pandemin. Det internationella resandet fördubblades 2022 jämfört med 2021, det låg dock 37% under 2019 års nivåer.

– De senaste uppgifterna från DHL Global Connectedness Index avfärdar tydligt uppfattningen av att globaliseringen går bakåt, säger John Pearson, VD för DHL Express, i ett pressmeddelande.

 – Globalisering är inte ett modeord, det är en kraftfull styrka som har förändrat vår värld till det bättre. Genom att bryta ner barriärer, öppna upp marknader och skapa nya möjligheter har den gjort det möjligt för individer, företag och hela nationer att blomstra och frodas som aldrig förr. När vi fortsätter att acceptera globaliseringen kan vi bygga en ljusare framtid som gynnar oss alla, skapa en värld som är mer sammankopplad, mer välmående och fredligare än någonsin tidigare, tillägger han.

USA och Kina: Geopolitisk rivalitet sliter på relationerna mellan länderna

DHL Global Connectedness Index bekräftar antagandet att USA och Kina frikopplas inom många områden. När man tittar på 11 typer av flöden inom handel, kapital, information och personflöden (som export av varor, M&A-transaktioner och vetenskapligt forskningssamarbete), minskade andelen amerikanska flöden med Kina för 8 av 11 typer sedan 2016.

Analyser i DHL Global Connectedness Index visar också att förutsägelser om en övergång från globalisering till regionalisering inte – åtminstone inte ännu – slagit igenom. Det genomsnittliga avståndet för flöden av handel, kapital, information och människor har ökat under de senaste två decennierna - och handelsflödena sträckte sig till och med över längre avstånd under Covid-19-pandemin. Den enda kategori som visar en ny tydlig förskjutning mot regionalisering är flöden av människor. Detta beror på den dramatiska förändringen i resmönster under Covid-19-pandemin.

– Det är fortfarande en öppen fråga om handelsmönster kommer att bli betydligt mer regionaliserade i framtiden, säger Steven Altman, Senior Research Scholar och chef för DHL Initiative on Globalization vid NYU Sterns Center for the Future of Management.

– Många företag och regeringar är fokuserade på s.k. nearshoring (handel mellan närliggande länder) för att regionalisera leveranskedjor och det finns betydande affärsfördelar som kan komma från regionalisering. Å andra sidan sker redan mer än hälften av all handel inom regioner och fördelarna med långdistanshandel är fortfarande viktiga, särskilt som inflationen är fortsatt hög, den ekonomiska tillväxten har avtagit och priserna för containerfrakt sjunkit tillbaka igen, tillägger han.

Det välrenommerade DHL Global Connectedness Index har publicerats regelbundet sedan 2011 och visar på olika globaliseringstrender genom att analysera 13 typer av internationell handel och flöden av människor, kapital och information.