Koncentra Group förvärvar tysk tillverkare av stora kolvar

Foto: Koncentra Group

Svenska industrigruppen Koncentra har förvärvat Kolbenschmidt Large Bore Pistons, en tillverkare av stora kolvar, av den tyska industrikoncernen Rheinmetall. Förvärvet har en global marknadsandel på 50 procent inom bland annat sjöfarten, enligt Koncentra.

KS Large Bore Pistons tillverkar kolvar för motorer i fartyg, energianläggningar, entreprenadmaskiner och andra applikationer som kräver stora motorer med kolvar på diameter mellan 13 och 64 cm.

KS Large Bore Pistons omsätter drygt en miljard kronor.

– KS LBP är världsledande på att utveckla och tillverka en kritisk komponent i ett stort och komplext tekniskt system. Det är en nyckelkomponent med mycket stor marknadspotential, säger Dan Broström, CEO i Koncentra Group, i ett pressmeddelande.

KS Large Bore Pistons driver tre produktionsanläggningar nära leverantörer och kunder i Europa, Nordamerika och Asien. Lokal produktion och lokala försörjningskedjor på respektive marknad skapar värden i form av hög leveranssäkerhet och minskat klimatavtryck, framhåller Koncentra Group.

KS Large Bore Pistons har utvecklat kolvar för moderna fartygsmotorer, så kallade DualFuel-motorer. Här kombineras dieseldrift med drivmedel som LNG, vätgas, metanol och ammoniak. Det gör det möjligt att montera kolvtoppar anpassade till olika bränslen på en och samma kolvmantel. Fartygsägare kan därmed snabbt och kostnadseffektivt anpassa sig till nya förutsättningar.