Knappt 9 procent av de västerländska företagen har lämnat Ryssland

Massa- och pappersjätten International Paper är ett av de utländska företagen som dröjt med att lämna Ryssland. Foto: Billy Hathorn/Wikimedia Commons

Ett år efter kriget i Ukraina är det få utländska företag kvar i Ryssland. Ändå har knappt nio procent av de företagen som var verksamma i landet vid krigets utbrott faktiskt packat ihop. Det framgår av en nyligen publicerad studie gjord av akademikerna Simon Evenett och Niccolo Pisani.

Med buller och bång meddelade stora drakar som McDonald's, Starbucks och LVMH att de skulle stänga ned sin verksamhet i samband med Ryssland invasion av Ukraina – vilket de också gjorde.

Men många fler flaggade för att de skulle lämna i ett senare skede och avyttra sina tillgångar.  Vilket alltså ofta inte skett. Ett av dem är massa- och pappersjätten International Paper som redan i våras sade att de skulle avyttra sin 50-procentiga andel i ett joint venture de ingått 2007 med den ryska partnern Ilim Group. Men International Paper har dröjt med att dra sig ur och först nu tecknat avtal om att sälja sin andel i joint-venture-företaget.

Närmare 3 000 företag från 85 länder fanns i Ryssland vid krigets utbrott. De sysselsatte omkring 1,3 miljoner människor eller 2 procent av den arbetande befolkningen.

Totalt identifierade studien 1 404 europeiska företag eller företag i G7-länder som hade verksamhet i Ryssland vid krigets början. I slutet av november 2022 hade 120 av dem faktiskt lämnat. Det motsvarar "8,5 procent av företagen i EU och G7", skriver författarna, som fokuserat på företag som har sålt minst ett av sina ryska dotterbolag.

Av studien framgår att USA och Finland haft störst andel företag som lämnat Ryssland. Svenska företag nämns inte. Sämst i klassen är företag med huvudkontor i Italien, Frankrike, Tyskland och – överraskande nog – Storbritannien. De är med andra ord i större utsträckning än andra företag kvar i Ryssland. Studien har inte undersökt varifrån företag som inte är medlemmar i G7 eller EU kommer ifrån.