Nytt samarbete ska driva utvecklingen mot framtidens fordon

Nytt samarbete ska driva utvecklingen mot nästa generations fordon. Foto: Allison Transmission

Allison Transmission och Nikola Corporation har gått samman för att testa Nikolas batteri- och vätgasdrivna elektriska fordon vid Allisons toppmoderna testcenter.

Nikola Corporation har ingått ett samarbete med Allison Transmission för att genomföra tester av sina nya tunga batteridrivna och vätgasdrivna elfordon vid Allisons avancerade testcenter med fokus på elektrifiering och miljö.

– Vår anläggning stödjer externa kundtest- och valideringsprogram för fordon som drivs av alla bränslen, vilket understryker Allisons åtagande att ta en ledande roll i utvecklingen av alternativa bränslen för transportindustrin, säger David Proctor, General Manager, Allison VE+ET Center

De två företagen samarbetade för att testa BEV- och FCEV-prestanda genom kontrollerade termiska miljöer och dynamometer-vägsimuleringar som kan simulera ett brett spektrum av driftscykler. Testerna använde Nikolas vätgaspåfyllningsutrustning tillsammans med ett konstant flöde av väte från anläggningen för att underlätta oavbrutna testkörningar. Utvärderingen av fordonen inkluderade batterihanteringsövervakning och HVAC-testning, som använde solsimulering för att reproducera extrema temperaturer.

Anläggningen ger fordonstillverkarna flera fördelar, inklusive möjligheten för testning i en säker, kontrollerad och konsekvent miljö, vilket möjliggör säkra, pålitliga och repeterbara resultat. På anläggningen simulerar Allison verkliga applikationer och klimatförhållanden, vilket gör det möjligt för tillverkare att reducera tiden för produktutveckling och påskynda valideringstidsplaner, vilket gör att innovativ teknik och fordonssystem kommer ut på marknaden snabbare och mer effektivt. Att utföra tester inom en förkortad tidsram som inte är beroende av säsongsmässigt klimat och väglag resulterar dessutom i minskade kostnader jämfört med tester på väg.

Förmågan hos Allisons VE+ET Center har varit en viktig möjlighet för Nikola att påskynda vår produktutvecklingscykel och med tillförsikt lansera vår Tre BEV i början av förra året, säger Adam Tarleton, Head of Vehicle Validation på Nikola.