Investor höjer utdelningen

Jonas Ekströmer/TT: Wallenbergsfärens maktbolag Investor, med vd Johan Forssell, summerar resultat och föreslår utdelning för 2022. Arkivbild

2022 var på många sätt ett utmanade år, både för den globala ekonomin och för bolagen, säger Johan Forssell.

För Investor och våra företag så tycker jag att vi visade bra motståndskraft under året.

Investor har stora poster i några av Sveriges största börsnoterade bolag. Utanför börsen äger bolaget också en rad företag genom Patricia Industries.

I bokslutet redovisas ett substansvärde – det vill säga tillgångarnas marknadsvärde minus skulder – på 673,2 miljarder kronor vid årsskiftet, motsvarande 220 kronor per aktie. En ökning med 7 procent, inklusive återlagd utdelning, under fjärde kvartalet.

Att styrelsen nu kan rekommendera en utdelningshöjning på 10 procent till 4:40 kronor har möjliggjorts av att Investor gick in i 2022 med en stark finansiell ställning, säger Forsell.

Tack vare ett fortsatt starkt kassaflöde så stärkte vi vår finansiella position ytterligare.

"Viktig funktion i samhället"

Man ska inte blanda ihop lönerörelsen med utdelningar i företag, säger Forsell. Hur företag distribuerar sitt kapital ska baseras på balansräkningen och vilka finansiella resurser bolaget har.

Man ska också komma ihåg att utdelningarna fyller en väldigt viktig funktion i samhället, säger han.

Pengarna delas ut till småsparare och pensionsfonder, framhåller Forsell. Pengar från utdelningar kan också investeras i bolag som är i behov av kapital.

Och i vårt fall, på Investor, så går också också en betydande del av våra utdelningar till Wallenbergstiftelserna som i sin tur investerar pengarna i forskning som stöttar ekonomi, säger vd:n.

Tuffare 2023

Under 2022 var den stora utmaningen för bolagen att anpassa sig till den volatila ekonomiska omgivningen och samtidigt göra långsiktiga investeringar, säger Johan Forssell.

Det gäller att balansera de två. Investera för framtiden men hantera här och nu. Det har definitivt varit fokus och jag tycker att bolagen har hanterat det på ett bra sätt, säger han.

Mycket tyder på att 2023 kan bjuda på än tuffare ekonomiska utmaningar.

Samtidigt gör många ekonomer bedömningen att inflationen gradvis kommer att sjuka under året, säger Johan Forssell.

Energipriserna har också dämpats i Europa och Kina, vilket till en del öppnar upp ekonomin igen.

Vi får väl se om vi går in i en mildare nedgång eller om det blir en tuffare nedgång, men som sagt, vi och våra företag är väl förberedda, säger Forsell.