Återvinningsanläggning för sällsynta jordartsmetaller planeras i Tyskland

Foto: Wikimedia Commons

I Tyskland planeras en anläggning för återvinning av sällsynta jordartsmetaller att tas i drift 2024. Företaget bakom projektet, brittiska Hypromag, har nyligen säkrat 3,7 miljoner euro i bidrag från dels EU:s regionala utvecklingsfond dels den tyska förbundsdelstaten Baden-Württemberg.

I anläggningen planeras i ett första steg produktion av permanentmagneter bestående av neodym, järn och bor, med en produktionskapacitet på 100 ton per neodymmagneter per år.

– Vi ser framför oss att återvinningen av magneter för sällsynta jordartsmetaller kommer att spela en nyckelroll i utvecklingen av robusta leveranskedjor för att utgöra en katalysator för och stödja tillväxten inom elfordonssektorn och inom andra rena tekniker, säger företaget Mkangos vd William Dawes som delägare i Hypromag.