Ny räntebomb från Riksbanken

Tim Aro/TT: Stefan Ingves och Riksbanken meddelar i dag om ännu en räntehöjning. Arkivbild.

Dagens räntebesked var det väntade. Merparten av marknadsekonomerna trodde på en höjning med 75 punkter. Detta efter att Riksbanken vid förra tillfället beslutade att höja styrräntan med 1 procentenhet. Därmed har Riksbanken under 2022 gått från en styrränta på noll procent till dagens nivå.

I prognosen för styrräntan gör samtidigt Riksbanken vissa justeringar och bedömer nu att styrräntan kommer att toppa på 2,8 procent redan under 2023 och därefter ligga kvar på den nivån under 2024. Tidigare bedömning låg på 2,5 procent för 2023–24.

"Prognosen visar att styrräntan sannolikt kommer att höjas ytterligare i början av nästa år för att då vara strax under 3 procent. Riksbanken kommer att anpassa penningpolitiken på det sätt som behövs för att säkerställa att inflationen återförs till målet inom rimlig tid", skriver man i ett pressmeddelande.

Dagens besked gör att kronan försvagas marginellt mot euron medan Stockholmsbörsen stärks svagt.