Volvos fabrik i Gent ska producera batterimoduler i Gent 2025

Foto: Volvo

2025 kommer Volvokoncernens lastbilsfabrik i Gent, Belgien, att börja tillverka batterimoduler, meddelar Volvo.

”Hittills levererar partners både celler och moduler till koncernen. Investeringsbeslutet att installera batterimodultillverkningskapacitet i Gent är ytterligare ett viktigt steg för Volvokoncernen i formandet av sin framtida värdekedja för batterisystem”, skriver företaget. Batterimodulens tillverkningslinje i Gent kommer att kunna använda battericeller både från partners och från den planerade battericellsfabriken i Sverige.

- Vi har påbörjat investeringsprocessen för att etablera batterimodultillverkning i Gent. Byggnaden förväntas bli 12 000 kvadratmeter och placeras vid Volvokoncernens tillverkningsanläggning. Den nya högteknologiska modulfabriken kommer att bestå av en nästan helautomatiserad process med robotar. Detta innebär att medarbetare med nödvändig kompetens kommer att rekryteras, både externt och genom att bygga vidare på våra interna kompetenser, säger Jens Holtinger, Executive Vice President Group Trucks Operations.

Investeringsramen för det första steget i modultillverkningen är 75 miljoner euro.

Volvokoncernens monteringsfabrik för lastbilar i Göteborg bygger redan tunga ellastbilar. Under andra halvåret 2023 kommer fabriken i Gent också att börja tillverka batterielektriska tunga lastbilar. Batteripaketen som behövs för att driva dessa elektriska lastbilar byggs i fabriken i Gent. Volvokoncernens ambition är att minst 35 procent av de fordon som säljs över hela världen ska vara elektriska år 2030.