Meraskog går samman med Norra Skog

Foto: Norra Skog

Norra Skog har slagits samman med Meraskog i Jämtland AB. Sammanslagningen innebär att Meraskog blivit ett dotterbolag till Norra Skog. Det framgår av ett pressmeddelande.

- Vår affärsidé att skapa långsiktig och lönsamt ägande för skogsföretagare matchar Norra Skogs vision, arbetssätt och struktur på ett bra sätt, så denna sammanslagning känns väldigt naturlig och rätt i tid. Vår ambition är också att expandera och utveckla verksamheten ytterligare, säger Mikael Mattsson, vd och en av ägarna av Meraskog. 

I och med sammanslagningen har några förändringar inom personal och verksamhet skett. Tre medarbetare från Meraskog, som är stationerade inom Norra Skogs verksamhetsområde, börjar den 3 oktober arbeta under Norra Skogs flagga. Övriga medarbetare inom Meraskog, som arbetar söder om Norra Skogs verksamhetsområde i Härjedalen, Hälsingland, Värmland och Småland fortsätter som tidigare under varumärket Meraskog.

– Den här sammanslagningen är vi övertygade kommer ge stor medlemsnytta för alla våra 27 000 medlemmar eftersom vi tillsammans skapar en möjlighet att utvecklas ytterligare. Vi stärker virkesförsörjningen vilket ger oss trygghet i att både utveckla våra industrier samtidigt som vi får ännu starkare muskler att förädla vårt tjänsteutbud till medlemmarna, säger Patrik Jonsson, Norra Skogs chef för Skog & Virke.