Storbritannien häver förbud mot skiffergasproduktion

I skifferberg, som här i delstaten New York, finns stora mängder skiffergas. Foto: Michael C. Rygel/Wikimedia Commons

Nu är det fritt fram att producera skiffergas i Storbritannien. Ett tidigare moratorium har hävts av den nya regeringen ledd av Lizz Truss, bakgrund av de skyhöga energipriserna.

Beslutet var väntat. Liz Truss meddelade redan under sin valkampanj sin avsikt att tillåta produktion av skiffergas om hon blev vald till premiärminister.

Produktion av skiffergas är kontroversiell ur miljösynpunkt. Experter menar att utvinngen kan orsaka sprickbildningar och leda till jordbävningar. Risken för miljöföroreningar är också stor. Det var just på grund av seismiska risker som moratoriet infördes så sent som 2019, av samma konservativa regering som Liz Truss nu leder.

Enligt den brittiska gasindustrin kommer skiffergas att sänka gaspriserna och göra landet mindre beroende av import.

På pappret är Storbritanniens reserver av skiffergas enorma. Om Storbritannien bara utvinner 10 procent av sina skiffergasreserver har landet tillräckligt med gas för att tillgodose sin inhemska efterfrågan under de kommande 50 åren.