Frågetecken kring elstödsförslag

Johan Nilsson/TT: Kraftledningar utanför Malmö med Turning Torso i bakgrunden. Arkivbild.

Sådana här förslag kan riskera att minska incitamenten att dra ned på elanvändningen och det är olyckligt inför att upprätthålla balansen i vintern. Jag förstår att många väljare, uppskattar att få pengar tillbaka men man kunde också använt dem på andra sätt som gynnat medborgare och elsystemet på lång sikt, säger han.

Regeringen är inte ensam om att presentera olika valförslag i energifrågan inför höstens val. Förutom liknande förslag om stöd ser Christian Holtz ytterligare en kategori där det handlar om exportbegränsningar av el.

Det tror jag inte är juridiskt möjligt och i den mån som det är det så tror jag det är en farlig väg att gå för att det kommer att mötas av olika motåtgärder från andra länder. Då ska vi veta att vi precis som andra länder är väldigt beroende av import.

Christian Holtz påpekar att förslaget är udda utifrån att liknande förslag inte skulle vara aktuellt inom andra områden.

Ingenstans talar man om att minska till exempel exporten av lastbilar från Sverige för att få ned kostnaden. Det är klart att kostnaderna på Scania-lastbilar skulle sjunka om man förbjud export på dem men på lång sikt skulle det bli ett hårt slag mot svensk exportindustri.

Svenskt Näringsliv välkomnar förslaget i en kort, skriftlig kommentar. Men det räcker inte som enskild åtgärd.

"Det underliggande problemet är dock i lika hög grad inhemskt och kräver en kraftsamling för utbyggnad av planerbar elproduktion. Därför krävs omgående beslut för att säkra konkurrenskraftiga elpriser på lång sikt” anser Marie Knutsen-Öy, energipolitisk expert på Svenskt Näringsliv.