Rottneros avvecklar sin slipmassaaffär - och storsatsar på CTMP

Foto: Rottneros

Rottneros avvecklar produktionen av slipmassa i Rottneros bruk, med hänvisning till de höga elpriserna. Cirka 40 personer kommer att varslas om uppsägning. Det framgår av ett pressmeddelande.

–Tyvärr saknas de ekonomiska förutsättningarna för att långsiktigt driva sliplinjen vidare, främst på grund av den kraftigt förändrade situationen på el-marknaden, speciellt för de två sydligaste områden, SE3 och 4, säger vd Lennart Eberleh i en kommentar.

Samtidigt satsar koncernen på en vidareutvecklingen av CTMP-linjen. Målet är att nå en produktionsnivå om minst 150 000 ton årligen från dagens 120 000 ton, med en förväntad investeringskostnad om 160 till 200 miljoner kronor.

Förprojektet inkluderar även frågor om råvaruförsörjning och långsiktigt stabila och konkurrenskraftiga elpriser. Förprojektet beräknas vara klart under det fjärde kvartalet 2022.

–De fortsatt goda långsiktiga lönsamhetsförutsättningarna inom CTMP innebär att vi planerar investera för en betydande produktionsökning under den kommande treårsperioden, säger Lennart Eberleh.