Brittisk konkurrensmyndighet stoppar fusionen mellan finländska Konecranes och Cargotec

Konecranes containerkran i Kiels hamn. Foto: Wikipedia Commons, kredit: KarleHorn

Storbritanniens konkurrens- och marknadsmyndighet CMA har blockerat fusionen mellan Konecranes och Cargotec. Fusionen skulle skapa en global jätte som "saknar motstycke".

Eftersom fusionen kräver godkännande från samtliga relevanta konkurrensmyndigheter avbryts den planerade fusionen omedelbart, meddelar man i ett pressmeddelande.

Europeiska kommissionen godkände i februari villkorligt den planerade fusionen mellan bolagen, men samma paket avvisades alltså nu av CMA.

USA måste också godkänna

Fusionsplanen har tidigare godkänts av en rad andra konkurrensmyndigheter, däribland Kinas konkurrensmyndighet. Fusionen skulle utöver CMA ännu ha krävt bland annat det amerikanska justitiedepartementets godkännande.

- Samgåendet mellan Konecranes och Cargotec, såsom planerat och offentliggjort den 1 oktober 2020, skulle ha skapat ett bolag som hade varit större än summan av sina delar. Konkurrensförfarandet har varit omfattande och utredningarna grundliga, och Konecranes styrelse är besviken på att det erbjudna åtgärdspaketet inte tillfredsställde alla myndigheters synpunkter", säger Konecranes styrelseordförande Christoph Vitzthum i pressmeddelandet.

Styrelserna övervägde att försöka tillmötesgå CMA:s krav, men landade i att det varken varit i de nuvarande bolagens eller det sammanslagna bolagets intresse, eftersom "de skulle ha ändrat de strategiska motiven bakom transaktionen".

Egen strategi

 - Vi har gjort allt vi har kunnat för att genomföra fusionen och är besvikna över att våra planer har behövt överges. Efter en lång och omfattande regulatorisk granskningsprocess och förberedelser för fusionsplanering är det dags att skifta vårt fulla fokus till att verkställa Cargotecs egen strategi och möjligheter till värdeskapande", säger Cargotecs styrelseordförande Ilkka Herlin i pressmeddelandet.

Företagen hade vid slutet av år 2021 bokfört sammanlagt 113 miljoner euro i kostnader relaterade till fusionen som alltså nu inte blir av.

Källa: Cargotec